Skip to main content

Torutööd

Ehitus ja Viimistlus

Ehitus- ja remonttööd on meie peamine tegutsemisvaldkond. Teostame ehitustöid vundamendist võtmeteni ehk pakume täislahendust elamute ja mitteeluhoonete (abihooned, tööstushooned jne) ehitamisel. Eritööde jaoks on kujunenud aastate jooksul välja oma koostööpartnerid, kes teevad alltöövõtu korras eritöid. Seega saame pakkuda täislahendust oma praegustele ja tulevastele  klientidele.

Väga suure osa ettevõtte tegevusest moodustavad renoveerimis- ja remonttööd. Amortiseerunud ehitised ja hooned vajavad katuse vahetust, fassaadide soojustamist, siseviimistlust  jne. Nende tööde käigus tuleb arvestada nii hoone arhitektuuriga, kui ka olemasolevate konstruktsioonide seisukorra ja veel paljude teguritega.

Tänasel ehitusturul on saanud oluliseks märksõnaks energiatõhusus. Elamute energiatõhusamaks muutmine ehitus- ja remonttööde käigus (nt soojustamine) on oluline osa töö eesmärgist. Sealjuures on oluline arvestada hoone eripära ja keskkonnaga. Oleme teostanud hulgaliselt nii hoonete soojustamist, kui ka odavamate ja mugavamate kütte lahenduste paigaldamist energiasäästu eesmärgil. Hoiame ennast kursis uute lahenduste ja materjalide ning tehnoloogia arenguga. Seeläbi suudame pakkuda parimaid lahendusi hoonete soojapidavuse, energiatõhususe ning vastupidavuse mõttes.

Top