Skip to main content

Torutööd

Torutööd

Omame 10 aastast sanitaartehniliste- ja torutööde kogemust. Selle aja jooksul oleme teostanud erinevaid veehaarde lahendusi nii salvkaevust, puurkaevust, kui ka linnatrassist.  Oleme rajanud pumplaid ja paigaldanud veetöötlusseadmeid. Pakume ja teostame ka järelhooldust veesüsteemidele.

Oleme rajanud erinevaid kanalisatsiooni lahendusi, sh septikute, mahutite, filter- ja imbväljakute rajamine, biopuhastite paigaldamine.  Üha enam on hakanud inimesed hoolima keskkonnast ning  seeläbi kasvab jõudsalt ka biopuhastite paigaldus. Uued tehnoloogiad võimaldavad madalate püsikuludega keskkonnasõbralikke täislahendusi.

Rajame toimivaid vihmavee- ja drenaažisüsteeme, mida jätkuvalt paljud inimesed üheks ja samaks süsteemiks peavad. Paraku see nii ei ole ja vale paigalduse puhul võivad tagajärjed olla hirmuäratavad ja hoone kahjustused suured.

Oleme ehitanud ja paigaldanud erinevaid küttesüsteeme. Samuti oleme muutnud effektiivsemaks olemasolevaid lahendusi. Viimase aja suur trend on maa- ja õhkvesi küte. Soovitame ja paigaldame parimaid antud valdkonna seadmeid (Nibe, Fujitsu, Daikin).

Samuti rajame  energiasäästlikke soojustagastusega ventilatsiooni lahendusi.

Kasutame oma töös kvaliteetseid materjale ja parimaid seadmeid, mille hinna ja kvaliteedi suhe on  tasakaalus. See annab kliendile kindla garantii, et tellitud lahendus on toimiv ja vastupidav.

Top